slide8 slide6 slide5 slide4 slide2 slide1

Utbildning

Unik seglarkurs!

Vi lär dig segla (inklusive spinnaker) på två dagar. Vi är två generationer Sundelin. Främsta meriten är OS-Guld på kappseglingsbanan. Alla kursdeltagare seglar någon gång under kursen med OS-mästaren. Vi använder 4st 606:or

Perfekt redskap för utbildning. Det är också en av Sveriges största klasser. Senaste åren har det varit över 50 deltagande båtar på SM. Du behöver inga förkunskaper, vi anpassar nivån.

Kursen går ut på att få förståelse för seglingens teori och omsätta den i praktisk tillämpning. Målet är att deltagarna skall klara av en lättare kappsegling med spinnaker under söndag eftermiddag.

Written by

SundelinSeastars •